5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (07/11/23) – Giáo Xứ Hòa Minh

5 phút lời chúa mỗi ngày – 07/11/23 THỨ BA TUẦN 31 TN
Lc 14,15-24

✟ Bạn đang đọc 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (07/11/23) – Giáo Xứ Hòa Minh trong 5 Phút Lời Chúa của Giáo Xứ Hòa Minh

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (07/11/23) – NGƯỜI ĐƯỢC DỰ TIỆC LỚN

5 Phút lời chúa ngày 07 - 11
5 Phút lời chúa ngày 07 – 11

“Mau ra các nơi công cộng và đường phố trong thành, đưa các người nghèo khó, tàn tật, đui mù, què quặt vào đây.” (Lc 14,21)

Suy niệm: Nước Trời như bữa tiệc lớn, thật diễm phúc cho ai được mời tham dự. Thế nhưng những vị khách được mời dự bữa tiệc đó lại xin kiếu. Họ đều mắc bận: nào là thăm thửa đất mới mua, cày thử mấy cặp bò mới tậu, nào là mới cưới vợ, tất cả đều trở thành lý do chính đáng để từ chối. Mối bận tâm đến của cải, đến ‘thế sự’ đối với họ là quá lớn đến nỗi việc dự tiệc Nước Trời không còn chỗ đứng. Họ chẳng khác nào những người trong câu chuyện thành Xơ-đôm, vì không thể dứt bỏ chuyện “ăn uống, mua bán, trồng trọt, xây dựng” nên đã không thoát khỏi hiểm hoạ bị tiêu diệt (x. Lc 17,28-29). Trái lại, “những người nghèo khó, tàn tật, đui mù, què quặt” là hình ảnh của “những người nghèo của Thiên Chúa” không bị vướng bận vì “mải mê thế sự”, có thể sẵn sàng đến dự bữa tiệc lớn. Họ thật diễm phúc vì quả thật Nước Trời là của họ (x. Lc 6,20).

Mời Bạn: Tâm hồn bạn có đang đầy ắp những bận tâm lo lắng sự đời đến nỗi không thể đến dự bữa tiệc thánh của Chúa? Và bạn có ‘bận’ đến nỗi không có thời gian dành gia đình, cho người nghèo khó đau khổ đang cần bạn chia sẻ? Bạn hãy xếp lại những bận tâm đó, sẵn sàng ‘một tấm lòng không’ để dành chỗ cho Chúa và để phục vụ tha nhân.

aff

Sống Lời Chúa: Tâm niệm lời Chúa: “Trước tiên hãy tìm kiếm Nước Thiên, còn những gì khác Người sẽ ban thêm cho” (Mt 6,33).

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã mời gọi chúng con vào dự tiệc Nước Trời. Xin cho chúng con biết quy hướng cuộc đời mình vào hạnh phúc đời đời mà Chúa hứa ban.

Cảm ơn bạn đã xem 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (07/11/23) – Giáo Xứ Hòa Minh của GX Hòa Minh. Xem thêm nội dung liên quan tại chuyên mục 5 Phút Lời Chúa ✟ Amen ✟

Nội dung liên quan

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày 2-12-23

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày 2-12-23 – Giáo Xứ Hòa Minh

02/12/23 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 34 TN ✟ Bạn đang đọc 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày 2-12-23 – Giáo Xứ Hòa Minh trong 5 Phút…

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày 1-12-23 – Giáo Xứ Hòa Minh

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày 1-12-23 – Giáo Xứ Hòa Minh

01/12/23 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 24 TN ✟ Bạn đang đọc 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày 1-12-23 – Giáo Xứ Hòa Minh trong 5 Phút…

5 Phút lời chúa ngày 30 - 11

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (30/11/23) – Giáo Xứ Hòa Minh

5 phút lời chúa mỗi ngày- 30/11/23 THỨ NĂM TUẦN 34 TN ✟ Bạn đang đọc 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (30/11/23) – Giáo Xứ Hòa…

5 Phút lời chúa ngày 29 - 11

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (29/11/23) – Giáo Xứ Hòa Minh

5 phút lời chúa mỗi ngày- 29/11/23 THỨ TƯ TUẦN 34 TN ✟ Bạn đang đọc 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (29/11/23) – Giáo Xứ Hòa…

5 Phút lời chúa ngày 28 - 11

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (28/11/23) – Giáo Xứ Hòa Minh

5 phút lời chúa mỗi ngày- 28/11/23 THỨ BA TUẦN 34 TN ✟ Bạn đang đọc 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (28/11/23) – Giáo Xứ Hòa…

5 Phút lời chúa ngày 26 - 11

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (26/11/23) – Giáo Xứ Hòa Minh

5 phút lời chúa mỗi ngày- 26/11/23 CHÚA NHẬT TUẦN 34 TN ✟ Bạn đang đọc 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (26/11/23) – Giáo Xứ Hòa…