5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (22/11/23) – Giáo Xứ Hòa Minh

5 phút lời chúa mỗi ngày- 22/11/23 THỨ TƯ TUẦN 33 TN

✟ Bạn đang đọc 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (22/11/23) – Giáo Xứ Hòa Minh trong 5 Phút Lời Chúa của Giáo Xứ Hòa Minh

Th. Xê-xi-li-a, trinh nữ, tử đạo

Lc 19,11-28

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (22/11/23) – HẬU QUẢ CỦA LƯỜI BIẾNG

5 Phút lời chúa ngày 22 - 11
5 Phút lời chúa ngày 22 – 11

“Hãy lo làm ăn sinh lợi cho đến khi tôi đến.” (Lc 19,13)

aff

Suy niệm: Chẳng lạ gì khi người đầy tớ không làm ăn sinh lợi bị thu hồi nén bạc ông chủ đã giao cho anh. Việc anh “bọc khăn, giữ kỹ” nén bạc của chủ chẳng qua là biểu hiện của sự lười biếng. Lười biếng là một trong bảy mối tội đầu, ở không, nhàn rỗi là nguồn gốc mọi sự dữ. Thật vậy, lười biếng là mảnh đất màu mỡ cho các tệ nạn xã hội như cờ bạc, ngồi lê đôi mách… phát triển, gây gương mù gương xấu cho trẻ em, sản sinh lớp người ăn bám xã hội. Thói xấu này như dây tầm gửi, gây hại cho đời sống gia đình, cộng đoàn, phải được loại trừ. Trong tương quan với Thiên Chúa và người khác, qua sự kiện chôn dấu nén bạc, người lười biếng cho thấy thói ích kỷ của mình. Nén bạc không được sinh lời là hình ảnh của người chỉ biết sống, quy về mình: tài năng, thời giờ, sức khỏe, của cải, đời sống chỉ dành cho mục tiêu, sở thích của mình, không sinh thiện ích gì cho vinh danh Chúa và phục vụ người lân cận.

Mời Bạn: Bạn không thể biết chắc chắn ngày nào giờ nào Chúa gọi mình về với Ngài. Do đó, bạn cần khôn ngoan đầu tư cho Ngân hàng Nước Trời bằng tài khoản thờ phượng yêu mến Chúa, nghĩa cử quảng đại hy sinh. Đừng để “nước đến chân rồi mới nhảy.”

Sống Lời Chúa: Tôi quyết tâm thực hành những việc bác ái yêu thương, quảng đại chia sẻ hy sinh, không có thời gian nhàn rỗi, là cội rễ mọi sự dữ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, được cộng tác làm việc với Chúa, xây đắp vũ trụ xinh đẹp, mưu ích cho nhân loại là vinh dự của con người chúng con. Xin cho chúng con luôn chăm chỉ làm việc, xứng với địa vị của mình, góp phần làm vinh danh Chúa. Amen.

Cảm ơn bạn đã xem 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (22/11/23) – Giáo Xứ Hòa Minh của GX Hòa Minh. Xem thêm nội dung liên quan tại chuyên mục 5 Phút Lời Chúa ✟ Amen ✟

Nội dung liên quan

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày 2-12-23

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày 2-12-23 – Giáo Xứ Hòa Minh

02/12/23 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 34 TN ✟ Bạn đang đọc 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày 2-12-23 – Giáo Xứ Hòa Minh trong 5 Phút…

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày 1-12-23 – Giáo Xứ Hòa Minh

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày 1-12-23 – Giáo Xứ Hòa Minh

01/12/23 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 24 TN ✟ Bạn đang đọc 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày 1-12-23 – Giáo Xứ Hòa Minh trong 5 Phút…

5 Phút lời chúa ngày 30 - 11

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (30/11/23) – Giáo Xứ Hòa Minh

5 phút lời chúa mỗi ngày- 30/11/23 THỨ NĂM TUẦN 34 TN ✟ Bạn đang đọc 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (30/11/23) – Giáo Xứ Hòa…

5 Phút lời chúa ngày 29 - 11

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (29/11/23) – Giáo Xứ Hòa Minh

5 phút lời chúa mỗi ngày- 29/11/23 THỨ TƯ TUẦN 34 TN ✟ Bạn đang đọc 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (29/11/23) – Giáo Xứ Hòa…

5 Phút lời chúa ngày 28 - 11

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (28/11/23) – Giáo Xứ Hòa Minh

5 phút lời chúa mỗi ngày- 28/11/23 THỨ BA TUẦN 34 TN ✟ Bạn đang đọc 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (28/11/23) – Giáo Xứ Hòa…

5 Phút lời chúa ngày 26 - 11

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (26/11/23) – Giáo Xứ Hòa Minh

5 phút lời chúa mỗi ngày- 26/11/23 CHÚA NHẬT TUẦN 34 TN ✟ Bạn đang đọc 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (26/11/23) – Giáo Xứ Hòa…