5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (01/11/23) – Giáo Xứ Hòa Minh

5 phút lời chúa mỗi ngày – 01/11/2023 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 30 TN

✟ Bạn đang đọc 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (01/11/23) – Giáo Xứ Hòa Minh trong 5 Phút Lời Chúa của Giáo Xứ Hòa Minh

Các Thánh Nam Nữ

Mt 5,1-12a

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (01/11/23) – VÌ NƯỚC TRỜI LÀ CỦA HỌ

5 Phút lời Chúa ngày 01-11
5 Phút lời Chúa ngày 01-11

“Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng của anh em ở trên trời thật lớn lao.” (Mt 5,12a)

aff

Suy niệm: Tại SEA Games 32, cô Bou Samnang, vận động viên Campuchia 20 tuổi, về chót trong cuộc thi chạy cự ly 5.000m. Nhưng cô được trao giải Nhân vật truyền cảm hứng vì cô không bỏ cuộc nhưng đã kiên trì chạy dưới cơn mưa tầm tã cho tới khi về tới đích. Phần thưởng Nước Trời không dành cho chỉ một người về nhất trong cuộc đua mà là cho tất cả những ai kiên trì vượt qua mọi thử thách (x. Gc 1,12), những người “đã chiến đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường và đã giữ vững niềm tin… chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính” (x. 2Tm 4,7-8). Đó là tất cả các thánh nam nữ, họ là “đoàn người đông đảo không thể đếm được… đã trải qua thử thách lớn lao… đã giặt áo trắng mình trong Máu Con Chiên” (x. Kh 7,9-14), họ được hưởng hạnh phúc và phần thưởng lớn lao, vì giờ đây “Nước Trời là của họ” (Mt 5,34).

Mời Bạn: Bạn được thánh hoá là nhờ công ơn cứu độ của Đức Giê-su Ki-tô mà bạn đã lãnh nhận qua bí tích Thánh Tẩy. Cũng nhờ ơn Chúa, bạn trung thành đi trên con đường Tám Mối Phúc và kiên trì đến cùng, ngõ hầu bạn giữ gìn tấm áo trắng của ngày Thánh Tẩy mãi tinh tuyền cho đến ngày bạn trở về trình diện với Chúa. Lúc đó bạn sẽ chung hưởng hạnh phúc trên trời với các thánh mà hôm nay chúng ta mừng kính.

Sống Lời Chúa: Chọn một điều trong Tám Mối Phúc Thật và kiên trì thực hành hằng ngày trong cuộc sống.

Cầu nguyện: Lạy Chúa là Cha chúng con, xin giúp chúng con trung thành vâng giữ lời Chúa để được chung hưởng hạnh phúc thiên đàng với các thánh. Nhờ Đức Ki-tô Chúa chúng con. Amen.

Cảm ơn bạn đã xem 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (01/11/23) – Giáo Xứ Hòa Minh của GX Hòa Minh. Xem thêm nội dung liên quan tại chuyên mục 5 Phút Lời Chúa ✟ Amen ✟

Nội dung liên quan

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày 2-12-23

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày 2-12-23 – Giáo Xứ Hòa Minh

02/12/23 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 34 TN ✟ Bạn đang đọc 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày 2-12-23 – Giáo Xứ Hòa Minh trong 5 Phút…

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày 1-12-23 – Giáo Xứ Hòa Minh

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày 1-12-23 – Giáo Xứ Hòa Minh

01/12/23 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 24 TN ✟ Bạn đang đọc 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày 1-12-23 – Giáo Xứ Hòa Minh trong 5 Phút…

5 Phút lời chúa ngày 30 - 11

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (30/11/23) – Giáo Xứ Hòa Minh

5 phút lời chúa mỗi ngày- 30/11/23 THỨ NĂM TUẦN 34 TN ✟ Bạn đang đọc 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (30/11/23) – Giáo Xứ Hòa…

5 Phút lời chúa ngày 29 - 11

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (29/11/23) – Giáo Xứ Hòa Minh

5 phút lời chúa mỗi ngày- 29/11/23 THỨ TƯ TUẦN 34 TN ✟ Bạn đang đọc 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (29/11/23) – Giáo Xứ Hòa…

5 Phút lời chúa ngày 28 - 11

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (28/11/23) – Giáo Xứ Hòa Minh

5 phút lời chúa mỗi ngày- 28/11/23 THỨ BA TUẦN 34 TN ✟ Bạn đang đọc 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (28/11/23) – Giáo Xứ Hòa…

5 Phút lời chúa ngày 26 - 11

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (26/11/23) – Giáo Xứ Hòa Minh

5 phút lời chúa mỗi ngày- 26/11/23 CHÚA NHẬT TUẦN 34 TN ✟ Bạn đang đọc 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (26/11/23) – Giáo Xứ Hòa…