Chầu Thánh Thể Là Gì? Nguồn Gốc, Ý Nghĩa Và Cách Tiến Hành

Chầu Thánh Thể là một nghi thức truyền thống tốt đẹp của Giáo hội nhằm bày tỏ lòng tôn kính và tôn thờ của các tín hữu đối với Chúa Kitô, Đấng đã hiến thân làm hy lễ để cứu chuộc nhân loại.

✟ Bạn đang đọc Chầu Thánh Thể Là Gì? Nguồn Gốc, Ý Nghĩa Và Cách Tiến Hành trong Hỏi Đáp của Giáo Xứ Hòa Minh

Tuy nhiên, không phải ai cũng biết lịch sử và ý nghĩa của việc tôn thờ Thánh Thể. Giáo Xứ Hòa Minh xin gửi đến các bạn bài viết chủ đề Chầu Thánh Thể này để mọi người có thể hiểu, yêu mến Thánh Thể hơn.

Chầu Thánh Thể Là Gì?

Chầu Thánh Thể Là Gì? 
Chầu Thánh Thể Là Gì?

Chầu Thánh Thể là một hình thức thờ phượng Thánh Thể ngoài Thánh Lễ được Giáo Hội công nhận là phụng vụ, tức là việc thờ phượng công khai của Giáo Hội.

“Trong Phụng vụ Thánh Lễ, chúng ta bày tỏ niềm tin vào sự hiện diện thật sự của Chúa Kitô trong hình bánh và hình rượu bằng nhiều cách, như bái gối hoặc cúi mình sâu để tỏ dấu tôn thờ Chúa. Giáo Hội Công Giáo đã và vẫn dành sự phụng tự tôn thờ cho Bí tích Thánh Thể, không những trong Thánh Lễ, nhưng còn ngoài lúc cử hành Thánh Lễ, bằng cách giữ gìn các tấm bánh đã thánh hiến cách rất cẩn trọng, và bằng cách đưa Mình Thánh cho các tín hữu tôn kính cách trọng thể, và bằng cách tổ chức rước Thánh Thể” (GLCG 1378).

Lịch Sử Hình Thành Chầu Thánh Thể

Lịch Sử Hình Thành Chầu Thánh Thể 
Lịch Sử Hình Thành Chầu Thánh Thể
aff

Trong những thế kỷ đầu tiên của Giáo hội, sau thánh lễ, những người vắng mặt được rước lễ, đặc biệt là những người bệnh tật và người già. Vào thời điểm đó không có việc bảo tồn Bí tích Thánh Thể và việc tôn thờ Bí tích Thánh Thể.

Vào thế kỷ 11, một giám mục và nhà thần học tên là Bérenger (988-1088) đến từ thành phố Tours, Pháp, đã đặt câu hỏi về sự hiện diện thực sự của Chúa Kitô trong Bí tích Thánh Thể. Vị giám mục này chỉ coi bí tích này là một biểu tượng.

Điều này đã gây ra một vụ bê bối lớn trong Giáo hội. Để khẳng định niềm tin của mình, người ta bắt đầu trưng bày Bí tích Thánh Thể trên mặt nhật bàn thờ trong thánh lễ hoặc ở một nơi nổi bật.

Người ta bắt đầu để một ngọn đèn đang cháy ở đó và nói về “Tabernaculum” (đền tạm, đền tạm). Việc sùng kính sự hiện diện của Chúa Kitô trong Bí tích Thánh Thể khiến chúng ta cho rằng việc tôn thờ Thánh Thể có cùng giá trị như việc Rước lễ. Hơn nữa, người ta cũng tin rằng “rước lễ thiêng liêng” có thể thay thế “rước lễ bí tích”.

Để thỏa mãn lòng khao khát chiêm ngưỡng Thánh Thể, sau khi truyền phép, nghi thức nâng Mình Thánh Thể được thiết lập. Điều này đôi khi kéo dài và được báo hiệu bằng tiếng chuông. Đây trở thành thời điểm quan trọng nhất của lễ kỷ niệm. Việc nâng cao cốc được thêm vào sau đó, vào khoảng thế kỷ 14-15.

Vào thế kỷ 13 và 14, việc thờ phượng Thánh Thể phát triển (thờ phượng, rước kiệu) đặc biệt sau khi Đức Giáo Hoàng Urban IV thiết lập lễ Thánh Thể vào năm 1264.
Người ta “chiêm ngưỡng” Mình Thánh Chúa, nhưng hiếm khi rước lễ. Việc rước lễ trở nên hiếm đến mức Công đồng Lateran năm 1215 bắt buộc phải rước lễ ít nhất mỗi năm một lần.

Để khôi phục lại sự cân bằng và cổ vũ Bí tích Thánh Thể, Thánh Giáo Hoàng Piô X, vào năm 1905, đã khuyến khích việc rước lễ thường xuyên và hàng ngày. Đến năm 1910, Đức Piô X đã giảm tuổi của các trẻ em rước lễ lần đầu, từ 12-13 tuổi xuống 7 tuổi (tuổi có trí khôn).

Công đồng Vaticanô II còn đề cao giá trị của bí tích Thánh Thể khi muốn các Kitô hữu:

“Tham gia vào thánh lễ cách ý thức, thành kính và tích cực, được Lời Chúa giáo huấn, được bàn tiệc Mình Chúa bổ sức, dâng lời tạ ơn Chúa…” (PV 48)

Ý Nghĩa Chầu Thánh Thể

Ý Nghĩa Chầu Thánh Thể 
Ý Nghĩa Chầu Thánh Thể

Tôn thờ Thiên Chúa

Tôn thờ hoặc thờ phượng Thiên Chúa là thái độ căn bản của mọi Kitô hữu. Đó là điều răn đầu tiên : “Đạo Đức Chúa Trời có mười điều răn : Thứ nhất : Thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến Người trên hết mọi sự.” Chính Đức Giêsu đã nhắc lại điều răn này :

“Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi” (Lc 4, 8 ; x. Đnl 6, 13). 

Sự tôn thờ này không chỉ được thể hiện trong tâm hồn và tư tưởng, mà còn qua cử chỉ bên ngoài.

Hành vi thờ phượng Thiên Chúa Ba Ngôi tuyệt hảo nhất là chính thánh lễ. Chẳng hạn trong Kinh Vinh Danh:

 • Tôn thờ Chúa Cha: “Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa.”
 • Tôn thờ Chúa Kitô: “Lạy Con Một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô, lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. […] Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao.”
 • Tôn thờ Chúa Thánh Thần: “cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha.”

Cũng chính trong thánh lễ, khi bánh và rượu trở thành Mình và Máu Thánh Chúa, chủ tế nâng Bánh thánh và Chén thánh cho cộng đoàn chiêm ngắm, rồi cùng với cộng đoàn cúi đầu thờ lạy Người.

Bí Tích Thánh Thể Được Nối Dài

Việc tôn thờ Thánh Thể là sự nối dài của Bí tích Thánh Thể (kể từ lúc truyền phép: 4.444 chiếc bánh trở thành Mình Thánh Chúa Kitô). Nói cách khác, việc tôn thờ Thánh Thể, dù long trọng hay thầm lặng, tập thể hay cá nhân, chỉ có ý nghĩa nếu gắn liền với Thánh Lễ.

Chúng ta có thể nói: Càng tôn thờ Thánh Thể bao nhiêu, chúng ta càng quý trọng Thánh Lễ bấy nhiêu.

Hơn nữa, việc đặt và chầu Mình Thánh Chúa ngay sau Thánh lễ, đặc biệt là trong giờ chầu chung, nhằm bày tỏ đức tin công khai của Giáo hội vào sự hiện diện thực sự của Chúa Kitô trong Bí tích Thánh Thể, ngay cả khi thánh lễ kết thúc.

Sự Hiện Diện Đích Thực Tuyệt Hảo Của Chúa Kitô

Chầu Thánh Thể không làm cho chúng ta quên đi những hình thức hiện diện đích thực khác của Chúa Kitô:

 • Qua Lời của Người, nhất là trong thánh lễ (PV 7, QCTQ 55)
 • Qua các Bí tích
 • Qua các cuộc gặp gỡ Kitô giáo: “Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ” (Mt 18, 20)
 • Qua các biến cố của cuộc sống: “Mỗi lần các ngươi làm cho một cho những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các người đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25, 40)
 • Qua những người nghèo và bé mọn: “Ta khát, Ta đói, Ta là khách lạ, Ta đau yếu, Ta ngồi tù…” (Mt 25, 35-36)
 • Qua các thừa tác viên của Giáo Hội : “Ai nghe anh em là nghe Thầy” (LC 10, 16)

Nếu những gì vừa kể trên là những hình thức hiện diện đích thực Chúa Kitô, thì trong Thánh Thể lại có sự hiện diện đích thực tuyệt hảo của Chúa Kitô.

Kết Hiệp Với Chúa Kitô

Bí tích Thánh Thể mời gọi chúng ta sống hiệp nhất với Chúa Giêsu Kitô theo hai chiều kích: chiều kích thần tính phục sinh của Người, ngự trong vinh quang với Thiên Chúa Cha; và chiều kích nhân bản của Đấng chia sẻ cùng một cuộc sống con người với chúng ta.

Việc tôn thờ Thánh Thể, dù chỉ một mình trong nhà nguyện, cũng không thể bị giới hạn vào một hành vi cá nhân: nhờ Thánh Thể, chúng ta cũng được liên kết với toàn thể Giáo Hội, thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô, Đấng đã chết cho Giáo Hội.

Chúa Kitô Thánh Thể mà chúng ta tôn thờ cũng là Đấng mà các tín hữu trên khắp thế giới tôn thờ, và cũng là Đấng mà các thánh và tổ tiên qua nhiều thế kỷ đã tôn thờ.

Như vậy, việc tôn thờ Thánh Thể kết nối mỗi Kitô hữu với Chúa Kitô trong không gian và thời gian! Nói cách khác, việc tôn thờ Thánh Thể xóa bỏ khoảng cách thời gian và không gian trong sự hiện diện vĩnh cửu của Thiên Chúa.

Chúng Ta Dâng Mình Cho Thiên Chúa

Giờ chầu Thánh Thể không phải là lúc chúng ta, như người Pha-ri-sêu trong Tin Mừng (Lc 18, 9-14), cảm tạ Chúa về sự công chính và những công trạng của mình, và chỉ cầu nguyện cho “người khác”, là những kẻ tội lỗi…

Nhưng trước tình yêu vô biên của Thiên Chúa, được ban cho chúng ta trong Chúa Giêsu, được trưng bày trước mắt chúng ta trong Thánh Thể, chúng ta nhận ra mình là kẻ nghèo hèn và tội lỗi, khi nhận ra rằng không có Người, chúng ta chẳng làm gì được (Ga 15, 5), khi đó, chúng ta khiêm tốn để Người cứu, chữa lành và hoán cải chúng ta.

Chúng ta dâng mình cho Thiên Chúa Cha trong lễ vật duy nhất và hoàn hảo của Chúa Giêsu Con Người, dưới tác động của Chúa Thánh Thần, để hoàn thành trọn vẹn ý muốn của Người.

Vì vậy, lời cầu nguyện của chúng ta là chân thật: nó sẽ biến đổi chúng ta và, trong sự hiệp thông của các thánh, nó sẽ chiếu tỏa những ân sủng cứu độ cho nhiều người trong thời đại chúng ta, những người không biết Thiên Chúa, những người rời bỏ Ngài hoặc khước từ Tình Yêu của Ngài.

Loan Báo Tin Mừng

Khi được sứ thần Chúa báo tin, các mục đồng vội vã đến Bêlem để thờ lạy Hài nhi Giêsu. Sau đó, họ vui vẻ kể lại cho dân làng và mọi người đổ xô đến lễ bái Hài Nhi. Vì vậy, những người truyền giáo là những người tôn thờ Thiên Chúa!

Chầu Thánh Thể gắn liền với việc truyền giáo. Khi tôn thờ Bí tích Thánh Thể, chúng ta chiêm ngưỡng chính Chúa Giêsu Kitô hiện diện trong thinh lặng và khiêm nhường, Đấng đã yêu thương chúng ta “đến cùng” (Ga 13:1) và hiến mình vì chúng ta.

Càng chiêm ngắm Thiên Chúa, chúng ta càng ngạc nhiên trước tình yêu bao la của Ngài và càng muốn chia sẻ tình yêu đó với những người xung quanh.

Viễn Tưởng Việc Thờ Phượng Chúa Trên Thiên Đàng

Chầu Thánh Thể là viễn tượng (trông đợi) thờ phượng Thiên Chúa trên trời, nơi chúng ta sẽ không ngừng chiêm ngưỡng Chúa Kitô vinh hiển. Trên trái đất, Chúa Kitô được ẩn giấu dưới hình bánh.

Và trên thiên đàng chúng ta sẽ nhìn thấy Ngài trực tiếp trong vinh quang vinh hiển. Do đó, việc tôn thờ Thánh Thể chuẩn bị cho chúng ta sự chiêm niệm đời đời.

Suy Niệm các Mầu Nhiệm Của Chúa Kitô Với Mẹ Maria Qua Kinh Mân Côi

Suy niệm các mầu nhiệm Chúa Kitô với Đức Maria qua Kinh Mân Côi Nếu Giáo Hội cấm đọc Kinh Mân Côi trong Thánh Lễ, Giáo Hội cho phép đọc Kinh Mân Côi khi chầu Thánh Thể.

Theo một số tài liệu chính thức của Giáo hội, việc đọc Kinh Mân Côi khi chầu Thánh Thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn về mầu nhiệm Thánh Thể. Tình yêu của chúng ta dành cho Chúa Kitô không thể tách rời khỏi tình yêu của chúng ta dành cho Mẹ Rất Thánh của Người.

Trong Tông huấn Maralis Cultus, số 46 (1974), Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã khẳng định chiều kích Kitô giáo của Kinh Mân Côi: “Kinh Mân Côi là lời Tin Mừng, tập trung vào mầu nhiệm cứu chuộc. Kinh Mân Côi là một lời cầu nguyện có chiều kích Kitô học rõ ràng.

Sách Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo, số 2708, cũng nhấn mạnh: “Phải ưu tiên suy niệm về ‘các mầu nhiệm của Chúa Kitô’ như trong các sách thiêng liêng hoặc Kinh Mân Côi”.

Kinh Mân Côi là sự tổng hợp của Tin Mừng gồm 20 sự kiện quan trọng trong cuộc đời Chúa Giêsu, chia làm 4 giai đoạn:

 • Năm sự Vui: gồm 5 biến cố trong thời thơ ấu của Đức Giêsu.
 • Năm sự Sáng: gồm 5 biến cố trong cuộc đời công khai của Đức Giêsu.
 • Năm sự Thương: gồm 5 biến cố trong cuộc khổ nạn của Đức Giêsu.
 • Năm sự Mừng: gồm 5 biến cố vinh quang (Đức Giêsu Phục Sinhlên trời, Chúa Thánh Thần hiện xuống, Thiên Chúa ân thưởngtôn vinh Mẹ Maria).

Mẫu Giờ Chầu Thánh Thể Mùa Chay

Tải xuống: Mẫu giờ Chầu Thánh Thể mùa chay

Lời Kết

Chầu Thánh Thể không chỉ là một nghi lễ tôn giáo mà còn là cơ hội để tín hữu tạo dựng mối quan hệ gần gũi hơn với Chúa và với cộng đồng. Qua nghi thức này, họ có thể tìm thấy sự yên bình, niềm an ủi và đức tin trong cuộc sống hàng ngày.

Nếu bạn đang quan tâm đến việc tìm hiểu thêm về Chầu Thánh Thể hoặc muốn tham gia vào nghi lễ này, hãy liên hệ với giáo xứ hoặc nhà thờ Công Giáo địa phương để biết thêm thông tin và hướng dẫn cụ thể.

Cảm ơn bạn đã xem Chầu Thánh Thể Là Gì? Nguồn Gốc, Ý Nghĩa Và Cách Tiến Hành của GX Hòa Minh. Xem thêm nội dung liên quan tại chuyên mục Hỏi Đáp ✟ Amen ✟

Nội dung liên quan

Lễ Truyền Dầu Là Gì

Lễ Truyền Dầu Là Gì? Thánh Lễ Truyền Dầu

Lễ Truyền Dầu Là Gì ? Lễ Truyền Dầu là một nghi lễ tôn giáo quan trọng, được cử hành trong nhiều truyền thống tôn giáo khác…

Lời Nguyện Giáo Dân Lễ Tạ Ơn Cuối Năm

Lời Nguyện Giáo Dân Lễ Tạ Ơn Cuối Năm – GX Hòa Minh

Trong tâm hồn mỗi người, có những lúc đặc biệt, những khoảnh khắc khi ta dừng lại, nhìn lại quãng đường đã qua và cảm nhận lòng…

Kinh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Kinh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Nhà Thờ Hòa Minh

Kinh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp là một lời cầu nguyện Công giáo cầu xin sự trợ giúp của Đức Mẹ Maria. Kinh nguyện này được phổ…

Có Thai Trước Hôn Nhân Công Giáo

Có Thai Trước Hôn Nhân Công Giáo – GIÁO XỨ HÒA MINH

Có Thai Trước Hôn Nhân Công Giáo là một vấn đề gây tranh cãi trong xã hội Việt Nam nói chung và trong cộng đồng Công giáo…

Nghi Thức Làm Phép Nước

Nghi Thức Làm Phép Nước Thánh – GIÁO XỨ HÒA MINH

Trong nhiều tôn giáo, nước được coi là một biểu tượng của sự sống, sự thanh tẩy và sự bảo vệ. Nghi thức làm phép nước là…

Phạm Điều Răn Thứ 6 Có Được Rước Lễ Không

Phạm ĐIỀU RĂN THỨ 6 Có Được Rước Lễ Không?

Phạm Điều Răn Thứ 6 Có Được Rước Lễ Không? Đây là một câu hỏi khó, và câu trả lời phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao…