Chương Trình Thánh Lễ Tạ Ơn Kết Thúc & Lễ Nhậm Chức Của Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân

Tòa Giám mục giáo phận Đà Nẵng:

✟ Bạn đang đọc Chương Trình Thánh Lễ Tạ Ơn Kết Thúc & Lễ Nhậm Chức Của Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân trong Thông Báo của Giáo Xứ Hòa Minh

THÔNG BÁO (số 01/T10.2023)

v/v Chương trình Thánh lễ tạ ơn kết thúc sứ vụ Giám mục Giáo phận Đà Nẵng và Thánh lễ nhậm chức Tổng Giám mục Phó TGP Huế của Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân.
————

Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân sẽ chủ tế Thánh lễ tạ ơn kết thúc sứ vụ Giám mục giáo phận Đà Nẵng lúc 09g30, thứ Bảy, ngày 28 tháng 10 năm 2023, tại nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng.

aff

Thánh lễ nhậm chức Tổng Giám mục Phó Tổng Giáo phận Huế của Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân sẽ diễn ra lúc 09g00, thứ Sáu, ngày 10 tháng 11 năm 2023, tại nhà thờ Chính Tòa Phủ Cam – Huế.

Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân sẽ chính thức rời giáo phận Đà Nẵng, lên đường ra Huế, lúc 07g30, Thứ Bảy, ngày 04 tháng 11 năm 2023.

Chương Trình Thánh Lễ Tạ Ơn Kết Thúc & Lễ Nhậm Chức Của Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân
Chương Trình Thánh Lễ Tạ Ơn Kết Thúc & Lễ Nhậm Chức Của Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân

 

Cảm ơn bạn đã xem Chương Trình Thánh Lễ Tạ Ơn Kết Thúc & Lễ Nhậm Chức Của Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân của GX Hòa Minh. Xem thêm nội dung liên quan tại chuyên mục Thông Báo ✟ Amen ✟

Nội dung liên quan

CÁO PHÓ Ông cố Bênêdictô Nguyễn Thanh Liễu

CÁO PHÓ ✝️ Ông cố Bênêdictô Nguyễn Thanh Liễu ✝️

CÁO PHÓ ✟ Bạn đang đọc CÁO PHÓ ✝️ Ông cố Bênêdictô Nguyễn Thanh Liễu ✝️ trong Thông Báo của Giáo Xứ Hòa Minh ✟ ✝️ Ông…

Cáo Phó Đức cha Phao-lô Tịnh NGUYỄN BÌNH TĨNH

Cáo Phó Đức cha Phaolô Tịnh NGUYỄN BÌNH TĨNH

CÁO PHÓ ✟ Bạn đang đọc Cáo Phó Đức cha Phaolô Tịnh NGUYỄN BÌNH TĨNH trong Thông Báo của Giáo Xứ Hòa Minh ✟ ✝️ Đức cha…

THÔNG BÁO: VIỆC VIẾNG HÀI CỐT TẠI NHÀ CHỜ PHỤC SINH CỦA GIÁO XỨ HOÀ MINH

THÔNG BÁO: VIỆC VIẾNG HÀI CỐT TẠI NHÀ CHỜ PHỤC SINH CỦA GIÁO XỨ HOÀ MINH

THÔNG BÁO: VIỆC VIẾNG HÀI CỐT TẠI NHÀ CHỜ PHỤC SINH CỦA GIÁO XỨ HOÀ MINH ✟ Bạn đang đọc THÔNG BÁO: VIỆC VIẾNG HÀI CỐT TẠI…

THÔNG BÁO: Giáo xứ Hoà Minh thông báo Giờ Lễ Tháng 11

THÔNG BÁO: Giáo xứ Hoà Minh thông báo Giờ Lễ Tháng 11

THÔNG BÁO: Giáo xứ Hoà Minh thông báo Giờ Lễ Tháng 11 ✟ Bạn đang đọc THÔNG BÁO: Giáo xứ Hoà Minh thông báo Giờ Lễ Tháng…

THÁNH LỄ AN TÁNG CHA GIUSE VŨ KIM CHÍNH S.J

THÁNH LỄ AN TÁNG CHA GIUSE VŨ KIM CHÍNH, S.J.

Thánh Lễ an táng cha cố Giuse Vũ Kim Chính, S.J. ✟ Bạn đang đọc THÁNH LỄ AN TÁNG CHA GIUSE VŨ KIM CHÍNH, S.J. trong Thông…

CÁO PHÓ LINH MỤC GIUSE VŨ KIM CHÍNH, S.J

CÁO PHÓ: LINH MỤC GIUSE VŨ KIM CHÍNH, S.J.

CÁO PHÓ: LINH MỤC GIUSE VŨ KIM CHÍNH, S.J. ✟ Bạn đang đọc CÁO PHÓ: LINH MỤC GIUSE VŨ KIM CHÍNH, S.J. trong Thông Báo của Giáo…